Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Son Güncelleme: 10.03.2023

Aydınlatma Metni Nedir?

ReRoKu üzerinde sunduğumuz hizmetlerimiz doğrultusunda kişisel verilerinizi elde etmekte ve işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Hassasiyetimiz ve yasal yükümlülüklerimiz kapsamında da bu Aydınlatma Metni'ni hazırladık.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca bizim veri sorumlusu olarak bazı yükümlülüklerimiz, sizin de veri sahibi olarak bazı haklarınız var. Kanun uyarınca bu yükümlülükleri ve hakları bildiren bir Aydınlatma Metni'nin biz veri sorumluları tarafından yayınlanması zorunludur.
Bu metinde internet sitemiz aracılığıyla toplanan kişisel verilerin ne olduğuna, hangi kişisel verilerinizin ne amaçlarla işlenebileceği, bu işleme faaliyeti kapsamındaki haklarınız ve bunların nasıl kullanılabileceğine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?

İnternet sitemizde ve mobil uygulamamızda içerikler sunuyoruz. Bu içeriklere ulaşabilmeniz için üye olmanız gerekiyor. Çünkü kullanıcılarımızı veritabanımıza kaydediyor ve bu veritabanı üzerinden hangi içeriklere erişim hakkınız olduğunu tespit ederek sizin o içeriklere erişiminizi mümkün kılıyoruz. Bu sebeple aşağıdaki kişisel verilerinizi kaydediyoruz:
 • Ad-Soyad
 • E-mail adresi
 • Profil görseliniz
Bildiğiniz üzere ReRoKu interaktif bir platform, kullanıcılar yorumlarını paylaşabilmekte. Eğer yorumla katkı sağlarsanız yazdığınız bu yorumlar da kaydedilmektedir.
Sunduğumuz hizmetleri geliştirmemiz, yaşanabilecek olası problemleri analiz edip tekrarların önüne geçmemiz için IP adresinizi de içeren trafik verilerinizi otomatik olarak topluyoruz.
Ödeme işlemleri için kredi kartı ve banka bilgilerinizi içeren finansal bilgileriniz Örneğin: Stripe ve Iyzico (İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.) tarafından işlenmektedir. Ancak ReRoKu, hiçbir şekilde kredi kartı ve banka bilgilerinize ulaşamamakta, bunları işlememekte ve saklamamaktadır.

İşleme Amacı

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işliyoruz.
 • Sizinle iletişim kurabilmek ve taleplerinize cevap verebilmek.
 • Aramızdaki sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek.
 • Mevcut faaliyetlerimizi geliştirebilmek ve sorunlara en kısa sürede müdahale edebilmek.
Ayrıca eğer ticari elektronik ileti göndermemize izin verdiyseniz;
 • İçerikleri tanıtmak, geliştirmek ve satışını yapabilmek
 • Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak
 • Bültenimiz kapsamındaki faaliyetlerimizi yerine getirebilmek amacıyla da kişisel verilerinizi işleyebiliyoruz.

Üçüncü Kişilerle Paylaşım

Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetleri en yüksek kalite düzeyinde elde edebilmeniz, beklentilerinizin karşılanması ve iş süreçlerimizin gerektiği şekilde yürütülebilmesi amacıyla gerektiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizi paylaştığımız iş ortaklarımızdan ve hizmet sağlayıcılardan altyapı, analiz, dokümantasyon, iletişim gibi birtakım hizmetler almak durumundayız. Böylece size daha istikrarlı ve kaliteli bir hizmet sunabiliyoruz.

Yurt Dışına Aktarım

Size yeterli hizmeti sunabilmemiz için elde ettiğimiz kişisel verilerinizi; sizinle iletişim kurabilmek, izin vermeniz halinde tarafınıza ticari ileti göndermek ve sözleşme ile üstlendiğimiz yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yurt dışına aktarıyoruz. Ancak bu aktarım, doğrudan verilerinizin yurt dışındaki şirketlere gönderilmesi şeklinde gerçekleştirilmemektedir. ReRoKu olarak altyapı, analiz, dokümantasyon, sesli ve görüntülü iletişim gibi konularda hizmet aldığımız firmaların sunucuları ve veritabanları yurt dışında bulunduğundan (Google hizmetleri, Amazon server hizmetleri gibi) bu hizmeti almamız dahi verilerinizin yurt dışına aktarıldığı sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla; kişisel verileriniz zorunlu olarak yurt dışına aktarılmaktadır. Her halükarda yurt dışına aktarılan verileriniz elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Taraf Web Siteleri / Uygulamalar

İnternet sitesi üzerinde farklı internet adreslerine yönlendiren bağlantılar olabilir. Bu bağlantıların ReRoKu ile hiçbir bağlantısı yoktur. Veri sahipleri bu bağlantılar ile ulaştıkları internet sitelerinin kişisel veri politikalarından kendileri sorumludur. Bu sitelerin yapacağı herhangi bir ihlalden dolayı ReRoKu’yu sorumlu tutamaz. Lütfen bağlantı sağladığınız internet adresinin gizililik ve kişisel veri politikasını inceleyin.

Haklarınız

Kanun, veri sahibine bazı haklar tanımıştır. Aşağıda özetlemeye çalıştığımız bu haklarınızı [email protected] adresine e-mail göndererek kullanabilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse hangi verilerinizin işlendiğine, nasıl elde edildiğine, doğruluğuna, depolanmasına, üçüncü kişilere veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığına lişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanuna uygun olarak elde edilen ve/veya işlenen kişisel verilerinizin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasından sonra silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Verileriniz Güvende

Kişisel verileriniz, yasalarla belirlenen usullere uygun şekilde, elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, sunucuların bulunduğu yer hukukunda belirlenen yasal saklama süreleri boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde ise silinecek veya anonim hale getirilecektir. Belli bir yasal saklama süresi belirlenmemiş olan verileriniz ise en fazla işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacak ve işlenecektir.

Veri İşlemedeki Hukuki Sebeplerimiz

Bu aydınlatma metni kapsamında kişisel verilerinizi aşağıdaki hukuki sebepler uyarınca topluyor ve işliyoruz:
 • Bizimle yapmış olduğunuz hizmet sözleşmesinin gereğini yerine getirebilmek
 • Karşılıklı menfaatlerimizi koruyabilmek
 • Yasal yükümlülüklerimizi karşılayabilmek

Değişiklikler

ReRoKu, mevzuatın veya yükümlülüklerin değişmesi gibi hallerde, yapılan değişikliklerin tümünü ilan etmek kaydıyla, bu Aydınlatma Metni üzerinde değişiklik yapabilir.

 • 12- Foreshadowing in Manga and Comics.

  Hello manga and comic book lovers!

  Today, we are going to talk about a technique that enhances the immense depth and allure of stories: ‘Foreshadowing’.

  This concept, which we can translate into English as 'foreseeing' or 'hints of the future', is actually about giving little clues and signs about the events that will occur in the later parts of the story. In short, it's the magical wand that allo

 • 12- Foreshadowing in Manga and Comics.
 • 13- Literary terms used for Comics and Manga.

  Hello to all manga and comic book enthusiasts! Today, we will dive into the literary ocean of manga and comic books. It's not just about vibrant drawings and dynamic action scenes; there's a robust literary foundation underneath those captivating illustrations! Let's uncover the essential literary terms that breathe life into the pages of our favorite manga and comic books.

  1. Protagonist
  The main character around whom the story revolves. They are the hero

 • 13- Literary terms used for Comics and Manga.
 • 14- What is Splash Page?

  Hello Manga Lovers!

  Today, we are diving into a topic that we often encounter in the colorful world of manga, but perhaps we don’t fully know by its name:

  "Splash Pages"!

  Yes, you heard it right. They might be the impressive drawings and dramatic scenes that fascinated you when you first opened a manga. So, what are these Splash Pages, why do they exist, and most importantly, what role do they play in a manga?

 • 14- What is Splash Page?